Warning: Use of undefined constant P_EVENT - assumed 'P_EVENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/carinio2/domains/ptp.wroclaw.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 195

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/carinio2/domains/ptp.wroclaw.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 196

Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/carinio2/domains/ptp.wroclaw.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 399

Warning: Illegal string offset 'pid' in /home/carinio2/domains/ptp.wroclaw.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 461

Warning: Illegal string offset 'lang' in /home/carinio2/domains/ptp.wroclaw.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 461

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/ptp.wroclaw.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 486

Warning: Illegal string offset 'pid' in /home/carinio2/domains/ptp.wroclaw.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: Illegal string offset 'lang' in /home/carinio2/domains/ptp.wroclaw.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/carinio2/domains/ptp.wroclaw.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/ptp.wroclaw.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/carinio2/domains/ptp.wroclaw.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 507
Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Psycholog Wrocław
 
Konferencje i Szkolenia
Zarząd Oddziału PTP
Dla członków i kandydatów PTP
Prawo dla Psychologów
PsychCentral
Ogłoszenia
Specjalizacja - Psychologia Kliniczna
Specjalizacja uzupełniająca Psychologia Kliniczna SWPS
Kontakt
  •             

SPECJALIZACJA UZUPEŁNIAJĄCA Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH

1 STOPIEŃ SPECJALIZACJI W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ*

Jesteśmy wpisani na listę Ministra Zdrowia jednostek szkolących
w dziedzinie psychologii klinicznej

LISTA do pobrania

Adresaci

Specjalizacja jest adresowana do osób posiadających I stopień specjalizacji w psychologii klinicznej. Osoby specjalizujące się uzyskają tytuł specjalisty w psychologii klinicznej po ukończeniu jednego z czterech bloków szczegółowych.

Sposób organizacji specjalizacji

Kształcenie specjalizacyjne prowadzone jest zgodnie z obowiązującym Programem specjalizacji, trwa 3 lata i kończy się egzaminem.

Kierownik specjalizacji na podstawie programu przygotowuje plan specjalizacji określający warunki i przebieg nauki, zapewniający opanowanie wiadomości teoretycznych i nabycie umiejętności praktycznych określonych w programie

Cele specjalistycznych bloków szczegółowych

nazwa bloku

Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych

Psychologia kliniczna zaburzeń somatycznych

Neuropsychologia kliniczna

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

cele kształcenia


przygotowanie psychologa do pracy diagnostyczno-terapeutycznej z osobami leczonymi z powodu zaburzeń psychicznych i uzależnień


nabycie umiejętności przeprowadzania badań i formułowania opinii potrzebnych dla celów orzecznictwa sadowego i dla innych celów, w których potrzebne są orzeczenia psychologiczne


nabycie umiejętności prowadzenia programów promocji zdrowia psychicznego


przygotowanie psychologa do samodzielnego podejmowania czynności diagnostycznych i terapeutycznych w ramach leczenia i/lub rehabilitacji osób z chorobami somatycznymi


Wykształcenie umiejętności prowadzenia działalności psychologicznej związanej z profilaktyką zaburzeń i chorób psychosomatycznych oraz promocja zdrowia


przygotowanie psychologa do samodzielnej pracy diagnostyczno-rehabilitacyjnej i terapeutycznej z osobami, u których patologia w ośrodkowym układzie nerwowym spowodowała zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym


rozwój wiedzy z zakresu psychologii klinicznej, nauk medycznych i humanistyczno-społecznych, umożliwiającej rozumienie i rozwiązywanie problemów wywołanych przez chorobę u pacjenta i jego najbliższych, a także opracowanie i wdrażanie działań profilaktycznych


nabywanie i doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w działalności diagnostycznej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej, eksperckiej i orzeczniczej


rozwijanie wysokich standardów funkcjonowania zawodowego (praktyka zawodowa) w kontakcie z pacjentem i jego rodziną oraz we współpracy z pracowniami służby zdrowia


rozwijanie wysokich standardów funkcjonowania zawodowego (praktyka zawodowa) w kontakcie z pacjentem i jego rodziną oraz we współpracy z pracowniami służby zdrowia


rozwój świadomości metodologicznej


przygotowanie psychologa do samodzielnej pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą leczonymi z powodu zaburzeń psychicznych i innych chorób wieku rozwojowego


nabycie umiejętności przeprowadzania badań i formułowania opinii dla celów terapeutycznych i orzeczniczych


nabycie umiejętności posługiwania się metodami terapeutycznymi właściwymi dla leczenia określonych zaburzeń, prowadzenia programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń wieku rozwojowego

czas trwania

3 lata kształcenia specjalistycznego

3 lata kształcenia specjalistycznego

3 lata kształcenia specjalistycznego

3 lata kształcenia specjalistycznego

struktura bloku

9 modułów i 3 staże

6 modułów i 3 staże

13 modułów i 3 staże

5 modułów i 7 staży

źródło

Program, str. 13-20

Program, str.21-27

Program, str. 28-35

Program, str. 36-42

Uwaga: SWPS zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania wszystkich bloków w przypadku małej liczby kandydatów.

Liczba miejsc na specjalizacji: 25 osób

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

wniosek o rozpoczęcie specjalizacji z potwierdzeniem zatrudnienia i zgody kierownika placówki zatrudniającej kandydata na odbywanie przez niego wymaganych stażów specjalizacyjnych

dokumenty poświadczające wykonywanie przez okres co najmniej 1 roku w ciągu ostatnich trzech lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji klinicznej

odpis/poświadczone za zgodność z oryginałem ksero dyplomu ukończenia studiów psychologicznych

CV kandydata (można dołączyć zdjęcie)

poświadczone za zgodność z oryginałem ksero /odpis dyplomu uzyskania tytułu specjalisty specjalizacji I stopnia potwierdzone za zgodność z oryginałem

kserokopie certyfikatów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających szkolenie podyplomowe związane z kierunkiem specjalizacji

  • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych

dodatkowa dokumentację w postaci opinii z miejsc pracy, listów polecających

dowód wpłaty opłaty kwalifikacyjnej (nie podlega zwrotowi)

deklarację uiszczenia czesnego – przy wpłatach indywidualnych lub zobowiązanie zakładu pracy do terminowego dokonania płatności

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone będzie w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu składania dokumentów.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie formalnej oceny wniosku kandydata. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc, termin może się wydłużyć. Dodatkowo przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Formularze oraz informacje dotyczące opłat będą dostępne na stronie przed rozpoczęciem rekrutacji.

Dokumenty składać można osobiście lub listownie na poniższy adres.

Kontakt:

Anna Słońska: aslonska@swps.edu.pl

Biuro Organizacji Studiów SWPS we Wrocławiu

Ul. Bujwida 31 pok. 12

Tel.: 071 327 08 75 w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku.

Do pobrania: