Aktualności
Konferencje, szkolenia, sympozja
Konferencje i Szkolenia (archiwum)
Zarząd Oddziału PTP
Dla członków i kandydatów PTP
Prawo dla Psychologów
PsychCentral
Specjalizacja - Psychologia Kliniczna
Rekomendowane ośrodki szkolące w zakresie psychoterapii
Kontakt
  •             

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie ogłasza nabór na:

specjalizację w psychologii klinicznej dla osób posiadających tytuł magistra psychologii

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji należy składać w sekretariacie:

Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego
Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Cegłowska 80, 01 – 809 Warszawa


w godzinach 9:00 – 12:00

terminie do 31 października 2008 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię dyplomu szkoły wyższej,

  • odpisy dyplomy szkoły wyższej do wglądu,

  • dokument potwierdzający wykonywanie co najmniej przez okres jednego roku, w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowych zgodnych programem specjalizacji w danej dziedzinie,

  • zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w przypadku osób
    ubiegających się o przystąpienie do specjalizacji w trybie określonym w § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia /Dz. U. Nr 173, poz.1419/

  • Podpisaną kopertę A4

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji znajduje się: (formularz.doc)

Nie kompletne wnioski nie będą przyjmowanePostępowanie kwalifikacyjne rozpocznie się w dniu 17 listopada 2008 r.